BMW GS Club - Lid worden

 Persoonlijke gegevens:
 Achternaam
 Voornaam
 Voorletters
 Adres
 Postcode
 Woonplaats
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Motorgegevens:
 Motor BMW type
 Bouwjaar
 Forum naam
 Hoe bent u bij de GS club terecht gekomen?


Aanmeldingen zonder geldig e-mailadres worden niet in behandeling genomen.

Het lidmaatschap vangt aan na verzending van het formulier en betaling van de contributie.
De contributie bedraagt 15 euro per jaar.
Graag overmaken op rekeningnummer NL95 INGB 0009 3102 13 t.g.v. BMW GS Club Nederland.
Voor overboekingen vanuit het buitenland: IBAN NL95 INGB 0009 3102 13, BIC INGBNL2A

Twee gratis GS Club stickers krijg je thuisgestuurd samen met je ledenpasje.
De contributie van 15 euro is voor een heel jaar, van 1 januari t/m 31 december.
Als je lid wordt na 1 juli betaal dan voor het lopende en het volgende jaar samen 22,50.
Dan hoeven wij niet 2 maal kort achter elkaar een pasje te produceren.
Op het forum kun je je in dit topic voorstellen